[Value]

Author: Nida /

2008.12.28 15:00:52

landscape code: city night
playing: dredg - same ol' road


The heart of a late passerby stopped when he saw the night creature prowling towards him in a dark alley of XVIII century London.
Three hundred years later a girl tied her hair into a small bundle just behind her back, smoothened the skirts of her tailcoat, straightened her riding boots and smiled to her absent reflection in the mirror.
The fabric still wore the scent of the lonely London lane.


Laikas subyra kaip seno pianino nusidėvėję klavišai, pavirsta dulkėmis, pakyla į orą ir išlieka tik drovaus pianisto galvoje, kurio pirštai atsimena kiekvieną garsą, niuansą, atspalvį.

Staigus, trumpas žvilgsnis ištiesia staigmeną - šypsena sušmėžuoja nejučiomis pastebėjus tą akimirkos pasimetimą ir trumputį sąmyšį.

Skaičiuoju raudonus kvadratėlius ant jo bato šono. Tą momentą visa tai priklauso man.

Ir, apskritai, viskas vis labiau ėmė priklausyti man.

Keistas laisvės pojūtis, lyg polėkis, užpildo ertmes ir paaiškina, anksčiau buvusį tokį svetimą, trumpą žodį. Vertė.

Dideli pavidalai gyvena sapnuose, saugumas skleidžiasi visuose pakampiuose, ir netikėtas švelnumas lėtai slenka nugaros išlinkiais žemyn, užpildydamas nakties valandas.

Viena dieną pabusiu šalia savo sapno.

And it's not the blood, not the rage or hunger that kept her going. Just the question. Just the will to know. And reflect the century. Every century she lived in.
0 komentarai (-ų):