[Nausicaa]

Author: Nida /

2009 07 11 19.16

lanscape code: summer rain
playing: Placebo - English summer rain


Ir akimirką pasirodo, kad viskas stabtelėjo. Sustingo ir nejuda, net laikas sustojo. Bet tuomet sukruta šešėlis ankstyvo ryto saulės atšvaituose ant sienos. Akimirkos įspūdis transformuojasi tik į abstrakčią mintį galvoje.
Gyvenimo karuselė nenumaldomai sukasi.
Ten, kur anksčiau driekėsi išdžiuvusi, pavargusi žemė ir karaliavo dykynė, kažkas ima dygti iš naujo, stiebiasi, keroja, auga.
Tik beprotiškai keista.
Taip keista tarsi žengtum per rugių lauką tik pačiomis jų viršūnėmis, nepaliekant brydės, nenuminant nė augalėlio.
Taip keista lyg įstriža saulės šviesa apsiniaukusią dieną.
Šešiasdešimt septyni skarabėjai suka ratus aplink visą kūną balzganai švytėdami ir smėlio laikrodis byrėdamas neša laiką pirmyn, iš naujo grąžindamas faraonus, Babilono vartus, zikuratus ir senąją Eladą.
Tas pats smėlis laikrodyje, tas pats smėlis tarp pirštų.
Jaunoji Nausikaja žengia iš vandenų ir paneria į skaisčią ryto šviesą.
Guliu įsisupusi į patalus ir stebiu saulės spindulių žaismą ant sienų. Atrodo, pozityviajam vaivorykštiniam liūdesiui pavyko ištrūkti iš mano glėbio.
Vasaros valandos prisipildė kažko neišreikšto, kažko, ko aš dar nesuprantu ir ko galbūt nenorėčiau suprasti, tačiau... tai viskas, ką turiu šią akimirką ir švelni beprasmybė užliūliuoja atgal į tykų miegą.

always stays the same
nothing ever changes
english summer rain
seems to last for ages