[Ice Land]

Author: Nida /


landscape code: foggy valley
playing: sigur ros - festival


- I'll come...
- Don't. You'll never learn the language. You'll never enjoy the weather. You'll never appreciate the beauty.
- You're cruel.
- I know. Simply, don't call me again.
- I...
- - - - - - - - - - - -


Skaičiuoju žolių stiebelius vėjyje. Jų tiek, kiek niekur kitur, niekaip, niekada nebūna. Viržiai ir samanos. Ledas ir ugnis. Neegzistuoja žodžiai, kuriuose tai galėtų apsigyventi, lygiai kaip neegzistuoja skaičius, kuriame tilptų žolių stiebelių šnabždesys.
Ir visa tai lėta tėkme, lėta žodžių lavina atplaukia ligi siauro tarpeklio, pro kurį veržiasi gaivi ryto šviesa.
Visa, kas baigias, grįžta į pradžią, ir visa, kas buvo, pasikartos.
Vienintelė begalybės forma.

He hang the phone.
There are wonders of the world never to be understood by some. She is one of those. So is the island.
He couldn't handle all at once.
Too much amazement that stops a beating heart and freezes the blood flow...