[Lines]

Author: Nida /

2008011021016046

Underneath all
You tilt your head
Drowning in crackling
Floating troughout
The map of black veins

Late autumn leaves
Trawling to fists
Crackling on branches
Which
Like black veins
Strech out
Along the grey sky

Ticking crawls to slow motion
lines drying with shadows
Gets your glance stuck
And rewinded like tape

Lines, drying with shadows
Lines, dying form them.

[Cosy]

Author: Nida /

landscape code: forest
playing : Clint Mansell - First Snow


Eilutės, epizodai sušvinta galvoje, kaip pažymėti ypatinga spalva, dar neregėta pasauliui.
Bet miegas, nakties tyla, kasdieniško smėlio šukės vėl tą spalvą nublukina, išsklaido ir visa nugrimzta užmarštin.
Tokion užmarštin, kuri gyvena kažkur giliai, visuomet yra ir išnyks, tik kai išnyksi tu.
Bet to nėra čia ir dabar.
Užtai yra fragmentuoto pasaulio kronikos. Tokios, kokios buvo, nė kiek nepasikeitę ir neapsakomai jaukios.
One end is another beginning. Always. Every day.
Ant minčių drobės pieši tolimus ateities sapnus, tvarkai pasaulio kambarius pagal savo norą ir švelniai redaguoji pokalbius ir susitikimus.
Be intencijų.
Supaprastintas budizmas: kai atsisakai net paties noro, Visa ateina pas tave savaime. O jei ir neateina, koks skirtumas? Juk net ir nenorėjai...

Kasdienis šiek tiek egoistiško paukščio pabudimas skrydžiui.

Čia ir dabar dar yra dangus.

Ir to pakanka.